Účel / Cíl

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Ve fázi definování cílů je důležité zvýšit mezi zúčastněnými stranami povědomí o udržitelném zastavěném prostředí. Jako první přichází rozhodnutí, zda postavit nový dům nebo zrekonstruovat nějaký stávající. Zde je nutné zvážit jednotlivé aspekty udržitelnosti. Nová budova potřebuje méně energie a nabízí více komfortu. Energetickou bilanci ale výrazně ovlivní nákup materiálu a vlastní proces výstavby. Někdy se proto ukáže jako udržitelnější řešení rekonstrukce. Odpovědět je nutné také na další zásadní otázky: Jak budeme projekt financovat? Budeme moci využít dotací nebo grantů? Která lokalita by byla pro novou budovu nejvhodnější? Jak by se dala stará budova zrekonstruovat do udržitelného stavu? Jak vypadá běžný postup? Základem odpovědí na tyto otázky a tím i rozhodnutí jsou různé aspekty udržitelnosti.

Cyklus budovy dle CESBA

  1. Definice účelu a cílů
  2. Výběrové řízení na architektonický návrh
  3. Plánování
  4. Nákup výrobků a služeb
  5. Implementace a proces výstavby
  6. Kolaudace budovy a uvedení do provozu
  7. Monitorování a užívání budovy