Životní cyklus stavby

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Každá budova je zdrojem lokálních, regionálních i globálních dopadů. Ty začínají vznikat už na samém začátku životního cyklu budovy (návrh konstrukce, výběr zdrojů materiálů atd.) a končí ve fázi její demontáže nebo demolice. Systémy pro hodnocení budov musejí brát v potaz celý životní cyklus budovy.

Uzavřený cyklus

U každého projektu začíná cyklus fází stanovení účelu nebo cíle. V praxi ale tato fáze není absolutním začátkem: cíle se definují na základě dřívějších zkušeností s používáním budov i s dalšími fázemi. Jakmile je cíl stanoven, je možné vypsat výběrové řízení na návrh. Na základě výsledků architektonické soutěže vzniká podrobný technický projekt stavby. Po něm následuje vlastní výstavba, kolaudace a uvedení do provozu, které zajišťuje správné následné užívání budovy. Poté se dá budova užívat v souladu s jejím účelem. Přitom je nezbytný pravidelný monitoring, který zajišťuje správné chování uživatele. Pokud pomine potřeba původního účelu budovy, je nutno definovat účel nový. Jestliže je budova postavena jako udržitelná, změna účelu a užívání je často možná bez demolice. Definováním nového cíle začíná pro budovu nový životní cyklus.

Do životního cyklu budovy je dle CESBA důležité zahrnout všechny aspekty udržitelnosti v průběhu celého ‚života‘ budovy.

Po kliknutí na jednotlivé fáze životního cyklu budovy dle CESBA si můžete přečíst texty o dané fázi nebo shlédnout vysvětlující video.