Certifikace

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Výraz certifikace má latinský základ znamenající „učinit něco bezpečným, zajistit“. Certifikace je tedy metoda zajišťující, aby budova splňovala určitá kritéria. Kritéria se měří pomocí indikátorů, které popisují její celkové chování: certifikace provedená třetí stranou ověří a potvrdí výkonnost formou nezávislé revize. Taková třetí strana se neúčastní přípravy ani výstavby budovy a může pocházet z jiného prostředí.

Požadavky na certifikační systémy

Stávající systémy hodnocení staveb jsou velmi rozmanité: Zaprvé mají různý počet a různé typy indikátorů. Zadruhé každý hodnotící systém jinak zohledňuje ekologické, ekonomické a společenské aspekty udržitelnosti. CESBA chce tyto odlišné systémy harmonizovat, aby ze stávajících certifikačních procesů získala co nejlepší výsledky. Stávající systémy hodnocení staveb tedy budou v nezměněné podobě používány i nadále. Během setkání CESBA-Sprint-Workshop v říjnu 2013 šla skupina účastníků dál až k otázce kterých požadavků a jaké harmonizace certifikačních systémů by CESBA měla dosáhnout.

Za nejdůležitější považovali účastníci čtyři faktory:

  1. aby byly výsledky certifikačního procesu porovnávatelné
  2. aby byly adaptovatelné na regionální odlišnosti
  3. aby byly srozumitelné
  4. aby probíhala průběžná kontrola kvality různými odborníky.

Výstupy a náklady

Výstupem z revize je certifikát vydaný certifikačním orgánem, jímž může být soukromá společnost, soukromo-veřejná společnost nebo organizace státní správy. Technickou dokumentaci ověřuje a certifikát vydává manažer certifikačního systému. Výstupem certifikačního procesu je štítek, který je možno použít k získání přístupu k veřejným pobídkám nebo k lepšímu prosazení kvality budovy na trhu.

Rozsah nákladů pro komerční systémy je poměrně široký, většinou závisí na velikosti a účelu stavby. Náklady mohou být nižší, je-li hodnotící systém těsně navázán na regionální nebo celostátní nařízení, předpisy a technické normy.

Certifikace se může zaměřovat na různé fáze životního cyklu budovy CESBA (obzvlášť ve fázích projektu, výstavby a používání) nebo certifikovat stavbu najednou za celý cyklus CESBA jako jeden celek.

CESBA stavbu necertifikuje. Naproti tomu CESBA podporuje nízkonákladové, masově použitelné, veřejné/státní certifikační systémy a klade minimum požadavků na zabezpečení kvality certifikačních procesů.