Implementace

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

I pokud se v prvních čtyřech fázích životního cyklu stavby ideálně dodržely všechny aspekty udržitelnosti, na staveništi se najednou mohou objevit neočekávané problémy. Ty se často nedaly během fáze plánování předvídat. Vedle sebe pracuje mnoho řemeslníků, kteří se navzájem neznají a často ani nemluví stejným jazykem. Působí velký tlak na rychlost a krátkodobé problémy mohou kterýkoliv z plánů na udržitelnost zničit. Také sama stavba má neblahý vliv na ekologii a kvalitu života: poškozuje půdu, zemní vodu i kvalitu vzduchu, je nutná likvidace odpadu. Lidem, kteří pracují, žijí nebo jinak působí v okolí staveniště způsobuje výrazné nepohodlí hluk, prašnost a celkové znečištění.

Cílem na udržitelném staveništi je se všemi těmito problémy se vypořádat. Využíváním prefabrikovaných prvků je možné zkrátit dobu výstavby, což vede ke snižování nákladů. Udržitelné stavební materiály nemají negativní vliv ani na osoby pracující na stavbě ani na životní prostředí. Produkci odpadu je nutné co nejvíce zredukovat. Prováděním měření a kontrol v průběhu výstavby je možné hned v počátečním stádiu objevit nežádoucí kontaminující látky nebo nesprávnou montáž a situaci napravit. Nejdůležitějším požadavkem úspěšné implementace je poskytnout pracovníkům na staveništi vyčerpávající informace o cílech udržitelnosti a o hlavních faktorech, které ji ovlivňují. Po uvedení stavby do provozu je každé odstraňování výrobních vad už velmi nákladné nebo zcela nemožné.

Cyklus budovy dle CESBA

  1. Definice účelu a cílů
  2. Výběrové řízení na architektonický návrh
  3. Plánování
  4. Nákup výrobků a služeb
  5. Implementace a proces výstavby
  6. Kolaudace budovy a uvedení do provozu
  7. Monitorování a užívání budovy