Kategorie:Školení

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

V kontextu CESBA zahrnuje termín „vzdělávání“ mnoho aspektů: školicí akce rozšiřují povědomí o udržitelném zastavěném prostředí, zajišťují vzdělávací materiály, exkurze, semináře a provádějí práci na prohlubování vztahů s veřejností (PR) – to vše za použití různých typů médií a akcí. Společným cílem je přesvědčit všechny zúčastněné o nezbytnosti celoevropsky harmonizovaných systémů pro hodnocení budov a informovat je o způsobech jejich používání. Školicí akce musejí probíhat během všech fází cyklu životnosti budovy. Zúčastněnými stranami jsou společnost, odborníci (např. projektanti, řemeslníci a architekti), koncoví uživatelé a orgány veřejné správy. Je nezbytné brát ohled na specifické potřeby různých cílových skupin. Kromě toho by se měl používat jazyk, který je pro konkrétní cílovou skupinu vhodný, a náklady školicích akcí by měly být nízké. CESBA Wiki již brzy nabídne vzdělávací materiály.

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.