Kategorie:Indikátory

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Indikátory CESBA berou v potaz celý životní cyklus budovy a do středu staví člověka.

Indikátor umožňuje popsat a vyhodnotit udržitelnost budovy. Indikátory mohou být kvantitativní (např. naměřená spotřeba elektrické energie v kWh) nebo kvalitativní (např. uživatelská přívětivost stavby). Díky procesu normalizace a přiřazování váhy jednotlivým typům indikátorů podle relevance jsou tyto indikátory porovnávatelné. Kdykoliv by mělo být možné provést konečná měření a ověřovací postupy.

V rámci vysokého počtu odlišných systémů hodnocení budov se používají různé indikátory. Z toho důvodu není možné tyto systémy hodnocení porovnávat. Jako součást projektu CEC5 byly vyvinuty indikátory nástrojů CESBA a provedena modelová hodnocení.

V rámci CESBA se v současnosti identifikují společná kritéria nazývaná „Klíčové indikátory výkonnosti (KIV)“. Klíčové indikátory výkonnosti by se měly stát společným evropským základem pro hodnocení udržitelnosti budov. Jejich přijetí regionálními nebo státními systémy hodnocení umožní komunikaci mezi zúčastněnými stranami stejně tak jako porovnatelnost výsledků. KIV rovněž podpoří a umožní vyvinout budoucí způsoby hodnocení. Samozřejmě je přitom nutné pamatovat na makro-regionální rozdílnosti. CESBA proto definuje makro-regionální indikátory, které se aplikují na konkrétní evropské makro-regiony. Pro vývoj specifických regionálních hodnotících nástrojů se musejí brát jako reference referenční indikátory výkonnosti. Indikátory jsou organizovány dle oblastí: staveniště, kvalita procesu a tři aspekty udržitelnosti, tj. ekologická, společenská a ekonomická kvalita. Počet indikátorů pro jednotlivé hodnotící nástroje závisí na rozsahu konkrétního nástroje. Nicméně jejich volba musí zaručovat dodržení hodnotitelských principů CESBA.

Aby bylo možné dosáhnout holistického přístupu k hodnocení udržitelných budov, je nutno k hodnocení přistupovat jak v měřítku budovy, tak i v měřítku širší zástavby.

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.