Kategorie:Služba

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Kdokoliv se chce pustit do výstavby nebo rekonstrukce udržitelné budovy, bude potřebovat podporu. V tom mohou pomoci servisní balíčky CESBA pro města a obce. Ty pomáhají zúčastněným stranám v jejich náročném úkolu pamatovat na aspekty udržitelnosti během celého cyklu životnosti budovy. Servisní balíčky jsou nezávazné povahy a snadno se dají přizpůsobit lokálním požadavkům. CESBA pomáhá s definováním cílů, s návrhem ekologického programu, s uspořádáním architektonické soutěže a s nalezením nejvhodnější kombinace kreativního návrhu a technického projektu. Za pomoci servisního balíčku je možné připravit koncepci, která pro každou fázi cyklu životnosti budovy stanoví konkrétní kroky. Kromě toho pomáhá CESBA také městům a obcím s veřejnými zakázkami. Servisní balíčky mohou obsahovat i vzdělávací akce pro zúčastněné strany, např. pro řemeslníky. A na závěr podporuje CESBA také vyhodnocování úspěšnosti a dojde-li k nečekanému problému, snaží se společně se zúčastněnými stranami nalézt řešení.

Nabídka služeb CESBA

Mezi služby CESBA patří pomoc:

  • s organizací a koordinací
  • s pomocnými strukturami pro města a obce
  • s informačními a komunikačními kanály (dialog se společností, argumenty, duch, vize, poslání, přidaná hodnota)
  • se školeními a technickou podporou
  • vlastními znalostmi (WIKI)

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.