Monitorování / Užívání

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Pro závěrečnou bilanci udržitelnosti je klíčová poslední fáze životního cyklu. Skutečné chování uživatele se může od očekávaného chování výrazně lišit. Pobídky a informace o udržitelném chování jsou stejně nezbytné jako průběžná komunikace mezi uživatelem a správcem budovy. Trvalým monitoringem se dá zajistit provozní komfort stejně tak jako omezit vlivy na životní prostředí a snižovat provozní náklady. Jestliže se změní vnější neovlivnitelné podmínky, např. nižší přístup k udržitelné mobilitě v okolí budovy, je nutné rychle najít vhodná řešení. Jestliže se změnil účel budovy, mnohem udržitelnější než demolice je přestavba. U udržitelných budov je přestavba či úprava pro nový účel možná s poměrně malým úsilím. Definováním nového účelu budovy začíná její nový životní cyklus.

Cyklus budovy dle CESBA

  1. Definice účelu a cílů
  2. Výběrové řízení na architektonický návrh
  3. Plánování
  4. Nákup výrobků a služeb
  5. Implementace a proces výstavby
  6. Kolaudace budovy a uvedení do provozu
  7. Monitorování a užívání budovy