Plánování

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Správné naplánování projektu výstavby nebo rekonstrukce je klíčovým faktorem jeho udržitelnosti v následujících fázích životního cyklu stavby. Všichni účastníci plánovacího procesu by se měli pravidelně setkávat a vyměňovat své názory a odborné pohledy. Udržitelnost projektu lze optimalizovat porovnáváním různých rozpracovaných návrhů. Tak je možné například snížit náklady. U rekonstrukčních projektů se mohou zúčastnění společně dohodnout na dalších krocích zvyšujících udržitelnost budovy. V průběhu plánování je nutné zvolit vhodnou metodu certifikace.

Cyklus budovy dle CESBA

  1. Definice účelu a cílů
  2. Výběrové řízení na architektonický návrh
  3. Plánování
  4. Nákup výrobků a služeb
  5. Implementace a proces výstavby
  6. Kolaudace budovy a uvedení do provozu
  7. Monitorování a užívání budovy