Uvedení do provozu

Z CESBA-Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Po dokončení výstavby nebo rekonstrukce architekti, plánovači, stavební inženýři i řemeslníci často jen opustí staveniště. Budovu předají správci a uživatelům, kteří se předchozího procesu plánování a výstavby vůbec neúčastnili. Tyto strany je proto nutné informovat o tom, jak správně budovu užívat. Jestliže kolaudace a předání neproběhne hladce, nevyhnutelně dojde k nespokojenosti uživatelů. To pak zhoršuje celkovou úroveň akceptování udržitelných nových či zrekonstruovaných budov. Proces kolaudace a uvedení do provozu může trvat déle než rok – mimo jiné kvůli různým překážkám, které se během ročních období mění. Požadavky na zimní provoz jsou naprosto odlišné od úkolů správců budovy v letním období. Během tohoto procesu musí být správce seznámen se správným provozováním stavby. V této fázi se také provádějí měření a vyhodnocuje se dosažení cílů (např. měření kvality ovzduší). I uživatelé budovy potřebují instrukce a kontaktní osobu pro případ, že by došlo ke zhoršení úrovně komfortu. Stavba by měla uspokojovat potřeby uživatelů a umožňovat individuální nastavení nebo doladění.

Úspěšné uvedení do provozu může snížit provozní náklady o 20%, výrazně zvýšit uživatelský komfort a tím i kvalitu života. Navíc to má pozitivní vliv na všeobecné vnímání a přijímání udržitelných budov.

Cyklus budovy dle CESBA

  1. Definice účelu a cílů
  2. Výběrové řízení na architektonický návrh
  3. Plánování
  4. Nákup výrobků a služeb
  5. Implementace a proces výstavby
  6. Kolaudace budovy a uvedení do provozu
  7. Monitorování a užívání budovy